Home / Aktualności / Xbox One. Microsoft ostrzega przed oszustwem.

Xbox One. Microsoft ostrzega przed oszustwem.

Xbox 360 2013
Choć wielu z nas kupując konsolę Xbox One chciałoby aby można było grać na niej w gry z popularnej poprzedniczki czyli Xboxa 360, to jednak jak wiemy ze względu na inną architekturę tej konsoli, nie jest to możliwe.

Nie uchroniło to jednak pewnego nabywcę konsoli nowej generacji do zapłacenia za fałszywa jak się później okazało metodę, która miała odbezpieczyć wsteczną kompatybilność ze swoim poprzednikiem.


Microsoft wielokrotnie podkreśla, co znalazło także potwierdzenie w opublikowanej przez niego dokumentacji do konsoli Xbox One, że nie jest możliwe w żaden sposób działanie na nią gier z 360-tki.

Szef działu Xbox Live  Larry Hyrb wystosował ostatnio ostrzeżenie aby nie przestrzegać instrukcji opublikowanych na niektórych stronach, oraz łakomienie się na odbezpieczanie przez sprzedawców z serwisu Ebay konsoli poprzez tzw. Dev Kit mode (tryb developera). Niestosowanie się do tego ostrzeżenia może skutkować niemożliwością grania w gry także z Xbox One.

Wspomniany wcześniej użytkownik Xbox One, który zapragnął grania w gry z konsoli Xbo 360 doświadcza teraz ciągłego resetowania swojej konsoli. Nie dość, że zapłacił srogą cenę za swój błąd to jeśli będzie chciał nadal używać nowego Xboxa to będzie musiał sobie kupić nową konsolę, zaś tą którą uszkodził może sprzedać na części.

Prezentowane poniżej zdjęcie jest przykładem opisywanego oszustwa przed którym ostrzega Microsoft. Prosimy nie przestrzegać tej metody jako, że serwis nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenie konsoli.

Nie rob tego z konsola Xbox One

Przykład oszustwa mającego rzekomo odbezpieczyć wsteczną kompatybność konsoli Xbox One.