Home / Aktualności / Aktualizacja 8.11 do World of Tanks już jest – przygotuj się na konfrontację!

Aktualizacja 8.11 do World of Tanks już jest – przygotuj się na konfrontację!

aktualizacja 8.11 world of tanksFirma Wargaming w dniu dzisiejszym udostępniła najnowszą aktualizację do World of Tanks o numerze 8.11.

Aktualizacja ta wnosi do gry szereg poprawek, wśród których odnajdziemy zmodernizowany silnik Big World 2.4.1, zmienione mapy wraz z jedną całkowicie nową mapą o nazwie Wichura oraz debiutujący w grze tryb rozgrywki o nazwie Konfrontacja (bitwy narodów).

Jedną z bardziej istotnych zmian w aktualizacji 8.11 do World of Tanks jest usprawnienie silnika gry o nazwie Big World. Najnowsza jago wersja o symbolu 2.4.1 wnosi dalszą jego optymalizację poprzez zaoferowanie większej stabilności gry oraz płynności jej działania – szczególnie na słabszych (wolniejszych) komputerach.

Listę kolejnych zmian w grze uzupełniają także przeprojektowane mapy: Erlenberg, Redshire, Autostrada oraz Północny Zachód. Autorzy gry zmienili w tym przypadku m.in. ukształtowanie terenu oraz rozlokowanie baz.

Kolejna istotną nowością w World of Tanks jest całkowicie nowa mapa – Wichura – o wymiarach1000 x 1000 m, która umieszczona jest w zimowym, europejskim klimacie.

W WoT debiutuje także kolejny tryb rozgrywki nazwany przez twórców gry Konfrontacją. Ten rodzaj bitwy będzie dostępny w bitwach losowych wraz z trybami „Bój spotkaniowy” i „Szturm”. W trybie „Konfrontacja” przeciwko sobie stają drużyny złożone z pojazdów określonych państw (nie dopuszcza się bitew pomiędzy zespołami walczącymi pojazdami tego samego pochodzenia). Przykładowo: drużyna grająca francuskimi maszynami może walczyć przeciwko pojazdom brytyjskim, amerykańskim, niemieckim lub radzieckim, ale nie przeciwko graczom w pojazdach francuskich.
W trybie tym nie mogą uczestniczyć pojazdy chińskie ani japońskie (ze względu na zbyt małą na chwilę obecną ilość maszyn wchodzących w skład tych nacji).
W bitwach nowego rodzaju można grać w plutonach, pod warunkiem, że wszyscy członkowie plutonu korzystają z pojazdów tego samego państwa (oczywiście z wyłączeniem czołgów z Japonii oraz Chin).

Dokładniejszą listę zmian prezentujemy poniżej:

 • Usunięto różnorodne błędy i usterki na mapach: „Himmelsdorf”, „Wichura”, „Autostrada”, „Północny Zachód”, „Zatoka rybacka”, „Ukryta wioska”, „Redshire”, „Erlenberg”, „Cichy brzeg”, „Urwisko”, „Murowanka”.
 • Mapa Port została całkowicie usunięta.
 • Poprawiono wydajność na mapie „Ukryta wioska”.
 • Dodano nową mapę „Ruinberg w ogniu” – Ruinberg (deszczowa pogoda, pożary, zmienione oświetlenie).
 • Dodano nową mapę „Himmelsdorf zimą” – jest to zimowa wersja istniejącej mapy „Himmelsdorf”.
 • Błąd pozwalający na dostanie się do budynku w strefie przejmowania na mapie „Himmelsdorf” w trybie bitwy spotkaniowej został usunięty.
 • Poprawiono wydajność gry na mapach „Zatoka rybacka”, „Cichy brzeg”, „Siewierogorsk” i „Ensk”.
 • Naprawiono nadmierną jasność niektórych efektów na kilku mapach.
 • Naprawiono niespójność pomiędzy modelami wizualnymi i modelami uszkodzeń części budynków i obiektów.
 • Naprawiono efekty migotania śladów gąsienic na zimowych mapach.
 • Nowe grupowe zarządzanie załogą

Aktualizacja wprowadza nowe opcje, które pozwolą Wam efektywniej zarządzać załogami:

 • Przekwalifikuj załogę – funkcja umożliwia przekwalifikowanie wszystkich członków załogi za jednym razem. Czynność obejmie wyłącznie tych czołgistów, którzy zajmują odpowiednie miejsca w danym pojeździe.
 • Przywróć załogę – dzięki tej komendzie możecie jednym kliknięciem przywrócić wszystkich pierwotnych członków załogi pojazdu. Opcja ta jest szczególnie przydatna, gdy korzystacie z pojazdów premium do szkolenia załóg.
 • Wyślij całą załogę do koszar – po wyborze tej opcji wszyscy członkowie załogi zostaną wysłani do koszar, pod warunkiem że starczy w nich miejsc.